2012-12-06

Kundn÷jdhet

Under oktober och november har vi genomfört en kundundersökning. Företaget Markör har genomfört undersökningen innehållande en mängd intervjuer. Det är fjärde gången vi gör denna mätning. Resultatet har åter blivit mycket bra och vi har ett Nöjd Kund Index på drygt 90. Vårt enskilt bästa förbättringsområde har varit marknadsföring men vi har mycket fina resultat på områdena leveranser, kvalitet, tillgänglighet och kompetens.


TACK alla ni som hjäpt oss med mätningen och som gjort det möjligt att förstå vad som är bra och vad vi ska arbeta med för att bli ännu bättre.