2012-08-16

Ny fräsmaskinFör att utöka vår bearbetningskapacitet har vi under våren  installerat en ny CNC-styrd fräsmaskin. Med den kan vi bearbeta detaljer med mått upp till 1750x600 mm. Samma styrsytem som i våra övriga maskiner gör att vi ökar vår flexibilitet att flytta jobb mellan maskiner beroende på beläggning och krav på snabba leveranser.