2014-03-05

Ny medarbetare

Kraven på kvalitetsarbetet ökar ständigt och för att fortsatt kunna vara en stark leverantör i marknaden satsar vi ännu mera inom detta område. Från 17 februari har vi nöjet att välkomna vår senaste medarbetare, Jan Eriksson.Jan kommer att arbeta med att utveckla det operativa kvalitetsarbetet. Kommer också att jobba med förändrings- och förbättringsarbete i alla övriga delar av organisationen. Jan kommer från verksamheter där han har haft motsvarande arbetsuppgifter.