Flexibla isolationsmaterial
För elektrisk isolering levereras ett flertal folier som:
- Kapton
400° C
- Nomex
220° C
- NMN-lamninat 155° C
- Polyesterfilm (PET) 130° C

NMN

NMN är ett 3-skikts laminat bestående av polyesterfilm som på båda sidor ör belagd med lager av Nomex.
Det kombinerade matrialet är avsett för klass F.

Läs mer
Markera för utskrift

Nomex 410 ®

Nomex tillverkas av fibrer från aramid (aromatisk polyamid), en högtemperaturtålig organisk plast.
Tillverkas likt normal papperstillverkning och förtätas genom kalendrering vid hög temperatur.
Resulterar i ett starkt, flexibelt papper som kännetecknas av:
- god temperaturbeständighet (minst klass H)
- utmärkta elektriska egenskaper
- god tålighet mot kemikalier, lösningar och strålning
- hög drag- och rivhållfasthet
- självslocknande egenskaper

Läs mer
Markera för utskrift

Presspan

Presspan är ett flexibelt, kalendrerat elektriskt isolermaterial av cellulosa utan bindemedelstillsats.
Karaktäriseras av:
- mycket goda elektriska egenskaper
- god dimensionsstabilitet

Läs mer
Markera för utskrift